Svaki predmet,
svaki oblik,
svaki stil mora
da ima značenje,
a to je ono značenje
koje na nas utiče
svakodnevno.
Svaki predmet,
svaki oblik,
svaki stil mora
da ima značenje,
a to je ono značenje
koje na nas utiče
svakodnevno.